A-
A
A+

ИВЕЛИНА НИКОЛОВА ХУБЕНОВАМагистър по бизнес информатика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като референт секретар към КТ „Подкрепа“ (2003-2005), офис мениджър към „Екстериор Дизайн“ ООД (2005-2006), офис мениджър към „Студио 17,5 – С“ ООД, координатор дейности към „Би Ес Джи Ви“ (2012-2014). Експерт "Организационно-структурна политика" към КТ „Подкрепа“Ползва английски и френски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж