A-
A
A+

КАЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВАМагистър по инженерна педагогика от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и инженер по електроника и автоматика от Технически университет - София. Заемала е длъжности и е работила като технически сътрудник в Технически университет София (1987-1988), експерт в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в областта на разработването на проекти на нормативни актове и прилагане на законодателство, отнасящо се до безопасните и здравословни условия на труд (1995-1998). Директор на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в Министерство на труда и социалната политикаПолзва руски и английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж