A-
A
A+

ЛАРИСА ПЕТРОВА ТОДОРОВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. През периода 1993-2004 г. е работила в системата на Агенция по заетостта. Специалист в областта на трудовото законодателство, подготовка на проекти на нормативни актове и изразяване на правни становища по прилагане на трудовото законодателство, консултации на работници и служители и на работодатели в областта на трудово-правните отношения. Лектор на семинари с тематика в областта на трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Държавен експерт в отдел "Трудово право и условия на труд" в Министерство на труда и социалната политика. Ползва английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж