A-
A
A+

ЛЮБОМИРА АСПАРУХОВА ЯЗАДЖИЕВА-ИВАНОВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е в Българска национална телевизия (1984-1995), ИА „Главна инспекция по труда“ (1995-2000), Държавна агенция за осигурителен надзор (2000-2003 г.), Комисия за финансов надзор - Управление „Осигурителен надзор“ (2003-2016 г.). Автор е на статии в областта на трудовото и осигурителното право. Участва като лектор в образователни програми за повишаване на финансовата култура сред обществеността. Директор на дирекция "Пенсии" в Национален осигурителен институт. Ползва английски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж