A-
A
A+

НИНА МИЛКОВА ГЕВРЕНОВАМагистър и доктор по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като експерт в Министерство на правосъдието, Програма ФАР (1996-1997), експерт на Българска търговско-промишлена палата в Националния съвет за тристранно сътрудничество (2000-2006), главен юридически съветник по трудово право и обществено осигуряване (2004-2008) и директор „Човешки ресурси“ в БТК АД (2009-2012). Автор и лектор на „Raabe“ България (2000-2009). Лектор на семинари с тематика в областта на трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Доцент в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, ръководител на Катедра „Трудово право и обществено осигуряване“. Ползва руски и английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж