A-
A
A+

НИНА ПЛАМЕНОВА РАЧИНСКАМагистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като началник на отдел „Човешки ресурси“ и директор на Дирекция „Човешки ресурси“ в ИА „Главна инспекция по труда“ (1999-2009). Специалист в областта на ръководене, планиране, организиране и контролиране на дейността по управление на човешките ресурси. Директор на Дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на труда и социалната политика. Началник отдел Дирекция "Административно обслужване и Човешки ресурси" МТСП. Ползва английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж