A-
A
A+

РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд (1979-1980), районен прокурор в Малко Търново, заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура, прокурор в Софийска градска прокуратура (1980-1990), съветник в отдел "Правен" на Министерския съвет (1990-1995), заместник–министър на правосъдието (1995). Юридически съветник на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 

© Национален институт за помирение и арбитраж