A-
A
A+

РОСИЦА БОРИСОВА МАТЕВА Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като стажант–съдия в Окръжен съд Плевен (1992). Адвокат от Адвокатска Колегия Ловеч. Заместник-председател на Централна избирателна комисия. Ползва руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж