A-
A
A+

РОСИЦА ВАСИЛЕВА КОЛЕВАМагистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като инспектор в Дирекция „Административно обслужване“ в ЦУ на ДЗИ (1985-1987), специалист в департамент „Организационни структури и обучение“ в КНСБ (1988-1997), младши експерт в Дирекция „Човешки ресурси, административно правно и информационно обслужване“; старши и главен експерт в Дирекция „Трудово право и обществено осигуряване“ на МТСП. Главен експерт в Дирекция "Стратегическо планиране, информационни технологии и административно обслужване" в Министерство на труда и социалната политика. От 2023 г. е главен експерт в отдел „Бюджет и планиране“ на МТСП. Ползва английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж