A-
A
A+

РУМЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВАМагистър от Висш машинно-електротехнически институт Варна. Заемала е длъжности и е работила като инспектор в ОС на БПС, Инспекция по охрана на труда и социално осигуряване и КТСО, Районна инспекция по охрана на труда – Сливен (1986-1990), главен инспектор (1993-2001) и директор (2001-2007) в ИА „ГИТ“ - Дирекция Областна инспекция по труда – Сливен, главен секретар на ИА „ГИТ“ (2007-2009). Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (2007-2021). Началник на кабинета на заместник министър-председателя по труда и социалната политика (2022). Има специализации в СУ „Св. Климент Охридски“ по трудово право (1995-1996) и управление на администрацията (2008-2009). Лектор в множество курсове и семинари по безопасност и здраве при работа с различни целеви групи (работодатели, длъжностни лица, органи по безопасност и здраве, синдикалисти и инспектори по труда).  Ползва френски, руски и английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж