A-
A
A+

СМЕЛА НИКОЛОВА НИНЕВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като началник на отдел “Правен” в Агенцията по заетостта, държавен експерт в Дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” в Министерство на труда и социалната политика. Специалист в областта на трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Ползва руски и английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж