A-
A
A+

ТОМЧО КОНСТАНТИНОВ ТОМОВМагистър по психология от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е последователно длъжности и е работил като завеждащ сектор „Информационен” в ЦС на БПС, експерт „Международна дейност и протокол” в ГС на БПС, председател на ГС на СБУ, председател на ОС на БПС община “Студентска”, началник кабинет на председателя на КНСБ, мениджър управление на човешките ресурси в Българска стопанска камара, „Тепро Метал“ ЕАД, „Кремиковци“ АД, „Дага Полис“ АД, „Консултантска агенция SIA“, мениджър маркетинг, реклама и връзки с обществеността в „Джеф Ко“ ЕООД и „Труд и капитал” АД. Хоноруван главен асистент и преподавател по „Социална психология“ и „Организационно поведение“ в Центъра по дистанционно обучение на Техническия университет в София и по управление на човешките ресурси в СУ „Св. Климент Охридски“. Има специализации по „Индустриални отношения“ в Израел, „Организационно поведение“ в Дания и „Връзки с обществеността“ във Франция. Ръководител на Национален център за оценка на компетенциите към Българска Стопанска камара.

© Национален институт за помирение и арбитраж