A-
A
A+

ТРИФОН ИВАНОВ ТРИФОНОВМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Заемал е длъжности и е работил като експерт-юрист в Комисия за защита на конкуренцията (2002), преподавател по „Търговска несъстоятелност“ в УНСС (2002-2004), хоноруван асистент по „Търговско право“ в Нов Български университет (2004-2005). Член на Съвета на директорите в „Лизингова компания“ АД (от 2003) и правен консултант в Холдинг „Стара планина“ (от 2002). Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Ползва немски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж