A-
A
A+

ФАНКА ЦВЕТКОВА КОСТАДИНОВАБакалавър по предучилищна педагогика от ИДНУ „Надежда Крупская“. Заемала е длъжности и е работила като информатор в Окръжен съвет за култура, Перник (1982-1984), учител в предучилищна група в ЦДГ №15, Перник (1984-1986), библиотекар в Окръжен съвет за духовно развитие, Перник (1986-1987), библиотекар в Техникум по металургия (1987-1995), организатор на регионална комисия за учебници към Регионален инспекторат на Министерството на науката, образованието и младежта (1995-1996), счетоводител в „Так V“ ООД (1996-1997), организатор работа с клиенти в ЧЕЗ „България“ ЕАД (2000-2012). Учител в ЦДГ №8 „Изворче“. Ползва английски и френски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж