A-
A
A+

ЧАВДАР СТОЯНОВ ХРИСТОВМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е последователно длъжности и е работил като главен експерт-юрист в КНСБ (1990-1998), изпълнителен секретар, Департамент „Правна закрила и законотворческа дейност“ на КНСБ (1998-2012). Бивш дългогодишен член на Надзорния съвет на НИПА. Член на Икономическия и социален съвет на Република България и на постоянната комисия по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) до 2022 г. Консултант на президента на КНСБ. Специалист в областта на трудовото право и индустриалните отношения. Повече от десет години е бил адвокат със специализация в областта на трудовото право. Автор е на редица статии, публикации, книги и коментари по трудово право и трудови отношения. Ползва руски и английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж