A-
A
A+

Приложение № 1 към чл.8, ал.1 от Етичните правила за поведение на посредника и арбитъра към НИПА

С П Р А В К А

за актуализиране на данни за посредниците и арбитрите към Националния институт за помирение и арбитраж

(мобилен, служебен)
(ако е необходимо)

След изпращане (натискане на бутона ИЗПРАТИ) регистрираната в НИПА Справка ще Ви бъде изпратенa на посочените мейл адреси

Отбелязаните със * полета са задължителни

© Национален институт за помирение и арбитраж