A-
A
A+

Директор на НИПА


                            


Владимир Георгиев Бояджиев е магистър по социология от Софийски университет „Св. Климент Охридски” (1980). Има специализации в Румъния, Франция, Холандия, Белгия, Италия и Швейцария в областта на икономическа и социална политика, заетост, международни трудови стандарти, трудово и осигурително право и др. От 1983 до 1988 г. се занимава с изследователска дейност по проблеми на социално-икономическата ефективност в Икономическия институт на Българска академия на науките, където е бил редовен докторант. От 1991 до 2011 г. е икономически съветник и главен икономически експерт в КТ “Подкрепа”. Участвал е на тристранна основа в разработката на нормативни актове в областта на труда и социалната политика. Хоноруван преподавател в УНСС по проблемите на колективното трудово договаряне (1998-2005). Има множество публикации по въпроси, свързани със социалния диалог, индустриалните отношения и колективното трудово договаряне. Член и председател на комисията по социална политика на Икономическия и социален съвет на Република България от основаването му до 2011 г. Член на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж от основаването на Института. Владее руски, ползва английски и френски език. Семеен с едно дете.

© Национален институт за помирение и арбитраж