A-
A
A+

Събития


На тази страница по години са отразени събития, организирани от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) или мероприятия - конференции, семинари, работни срещи, в които е участвал института със свои представители. Освен информация за събитията, на разположение на интересуващите се са публикувани и достъпните материали - доклади, презентации и др.


2019


2018


2017

© Национален институт за помирение и арбитраж