A-
A
A+

Образци на документи за посредничество и арбитраж от НИПА


За улеснение на страните по колективния трудов спор, посредниците и арбитрите към НИПА, и съгласно новите Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА), приети от Надзорния съвет на 30.06.2022 г., и Етичните правила за поведение на посредника и арбитъра на НИПА, в този раздел са публикувани Приложения - документи за изтегляне и попълване, и електронни формуляри за попълване и директно изпращане до НИПА онлайн.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 6, ал. 2 от ПОПАУКТСНИПА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НА ПОСРЕДНИК
ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 15, ал. 2 от ПОПАУКТСНИПА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НА АРБИТЪР
ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 16, ал. 1 от ПОПАУКТСНИПА
ИСКАНЕ ЗА ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ
ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 21, ал. 1 от ПОПАУКТСНИПА
ИСКАНЕ ЗА АРБИТРАЖ ЗА МИНИМАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН
ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ
ИСКАНЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ОТ НИПА
ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН
СПРАВКА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на посредник или арбитър на НИПА
на професионално-биографични данни

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ на посредник или арбитър на НИПА
от участие в процедура по посредничество или арбитраж

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН

© Национален институт за помирение и арбитраж