A-
A
A+

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.12, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН) ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЗЗЛПСПОИН
(ЧЛ. 8 ЗЗЛПСПОИН - ФОРМУЛЯР НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ В НИПА


© Национален институт за помирение и арбитраж